dofinansowanie ue
 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
 

„Implementacja zaawansowanego systemu obsługi dokumentów projektowych w wyniku skorzystania z usług doradczych w zakresie innowacji”

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzrost innowacyjności i potencjału przedsiębiorstwa KAROL WĘGROCKI FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA A&A poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających procesy opracowania i implementacji dedykowanego systemy do zarządzania dokumentacją projektową – architektoniczną. Planowane do wdrożenia innowacje będą posiadać istotne cechy oraz funkcjonalności poprawiające wydajność przedsiębiorstwa, wpłyną pozytywnie na jego wizerunek w środowisku branżowym, umocnią pozycję a tym samy zwiększą przychody, co jest kluczowym elementem planu rozwoju Beneficjenta. Wprowadzenie na rynek znacznie ulepszonej usługi, która stanie się wyróżnikiem na bardzo konkurencyjnym rynku, przyczyni się do dalszego rozwoju firmy.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-18-0022/18
Całkowita wartość projektu   1 781 286.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE 1 013 740.00 PLN
Więcej w tej kategorii: Oferta »