O nas

Wykonywane przez nas usługi obejmują projektowanie w zakresie architektury i konstrukcji. Nasza firma prowadzi również wszelkie sprawy formalno-prawne oraz świadczy wszelkie usługi towarzyszące procesowi projektowania. Bazując na doświadczeniu, zaangażowaniu oraz wykształceniu naszych pracowników firma z powodzeniem realizuje powierzone jej zadania. Zastosowanie najnowszych technologii projektowania oraz ciągłe zwiększanie naszych umiejętności sprawia, że poziom świadczonych przez nas usług pozwala na ekonomiczne, precyzyjne i szybkie przeprowadzenie procesu projektowania, oraz przyjazne dla klienta środowisko współpracy.

Firma A&A powstała w 2011 roku. W początkowym etapie działalności główną specjalizacją firmy było podwykonawstwo inwestycji dla telefonii komórkowej. Dodatkową działalnością prowadzoną przez biuro projektowe było wykonywanie kompleksowych projektów dla realizacji inwestycji przemysłowych i mieszkalnych. Stopniowo firma zaczęła prowadzić sprawy formalno-prawne dla projektowanych inwestycji.
W trakcie dalszego rozwoju, Firma poszerzyła swoją działalność o kompleksową obsługę dla wykonywania robót związanych z telefonia komórkową jak również wykonywaniem usług w zakresie pomiarów cieplno-wilgotnościowych.
Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje:

 • projektowanie obiektów budowlanych,
 • uzyskiwanie pozwoleń na budowę,
 • koncepcje architektoniczne,
 • wykonywanie projektów budowlanych, wykonawczych, technologicznych,
 • adaptacje typowych projektów budynków jednorodzinnych,
 • projektowanie uzbrojenia terenu,
 • dokonywanie uzgodnień związanych z przygotowaniem dokumentacji inwestycyjnej,
 • prowadzenie spraw formalno-prawnych w pełnym zakresie,
 • kierowanie robotami budowlanymi,
 • prowadzenie nadzorów,
 • pomiary geodezyjne, mapy do celów projektowych,
 • uzyskanie Decyzji Ustalającej Lokalizację Inwestycji Celu Publicznego ULICP" lub Warunki Zabudowy Terenu WZT",
 • uzyskanie warunków zapewnienia dostawy mediów,
 • uzyskiwanie pozwoleń na użytkowanie,
 • sporządzanie raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 • wykonywanie pomiarów obiektów w zakresie temp/wilgotności względnej wraz z kalkulacją rzeczywistej wartości punktu rosy, temperatury mokrego termometru, określanie
 • wartości U" – przenikalności cieplnej materiałów, np. ścian,
 • dokonywanie precyzyjnych pomiarów wilgotności materiałów,
 • dokonywanie pomiarów temperatury i wilgotności powietrza do monitoringu procesów osuszania,
 • przygotowaniu system dokonywania pomiarów obiektów za pomocą kamery termowizyjnej w zakresie:

- wykrywania najzimniejszego o najcieplejszego miejsca,
- wykrywania miejsc zagrożonych powstawaniem pleśni.

Nasza firma prowadzi również wszelkie sprawy formalno-prawne oraz świadczy wszelkie usługi towarzyszące procesowi projektowania.