Inne usługi

♦ NADZÓR TECHNICZNY

Biuro projektowe A&A dzięki zdobytemu doświadczeniu świadczy najwyższej jakości usługi z zakresu nadzoru technicznego. Proponujemy współpracę na zasadach jednorazowej konsultacji lub stały nadzór techniczny.

Biuro projektowe A&A:

  • nadzór budowlany
  • przeglądy i pomiary wymagane przez prawo budowlane
  • opracowywanie planów i organizacja prac konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych
  • prowadzenie rejestru zdarzeń i prowadzonych działań
  • sporządzanie raportów i protokołów z wykonanych zadań
  • rozliczanie kosztów wykorzystanych elementów eksploatacyjnych
  • planowanie jednolitych procedur obsługi technicznej obiektu wraz z przeprowadzeniem szkoleń kadry technicznej
  • nadzór nad usługami specjalistycznych serwisów zewnętrznych

*Opłaty za usługi jednorazowe naliczane są według sumy ceny za wykonaną usługę, kosztów dojazdu i wykorzystanych materiałów eksploatacyjnych.

*Opłaty na zasadach kontraktu stełego naliczane są według stałej, zryczałtowanej opłaty miesięcznej (uwzględniającej koszty dojazdu i wykorzystywanych materiałów eksploatacyjnych) lub opłaty zmiennej obliczanej na podstawie ilości wykonanych prac przy uwzględnieniu kosztów dojazdu i materiałów eksploatacyjnych.

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ W RÓŻNYCH JĘZYKACH