Projektowanie infrastruktury drogowej

Projektowanie infrastruktury drogowej:

  • budowa i przebudowa dróg, ulic, ciągów komunikacyjnych, parkingów, skrzyżowań i rond
  • konstrukcje nawierzchni drogowych i wzmocnień, budowa parkingów
  • zagospodarowania przestrzenne terenu (ukształtowanie)
  • wewnętrzne układy komunikacyjne w obrębie osiedli mieszkaniowych i centrów handlowych
  • przeglądy okresowe dróg i obiektów inżynierskich
  • analiza przejezdności