Budynek mieszkalny, Rzeszów

  • NAZWA: PROJEKT ZAMIENNY ROZBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO
  • DATA: 03.2012
  • LOKALIZACJA: RZESZÓW
  • ZAKRES OPRACOWANIA: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA, PROJEKT BUDOWLANY, POZWOLENIE NA BUDOWĘ
  • INWESTOR: INWESTOR PRYWATNY
  • POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 115.0 m2
  • STAN INWESTYCJI: ZREALIZOWANA