Remiza strażacka, Łączki Kucharskie

  • DATA: 07.2011
  • LOKALIZACJA: ŁĄCZKI KUCHARSKIE
  • ZAKRES OPRACOWANIA: Koncepcja architektoniczna, Projekt budowlany, Pozwolenie na budowę
  • INWESTOR: Urząd Gminy Ropczyce
  • POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 400.0 m2
  • STAN INWESTYCJI: -